Follow us on Instagram

Scroll to Discover
back to top
a

O PROGRAMU

Letnja škola koučing psihologije

PRIMENJENA PSIHOLOGIJA U POSLOVNOM OKRUŽENJU

Letnja škola koučing psihologije „Primenjena psihologija u poslovnom okruženju” predstavlja trodnevni edukativni program koji će polaznicima omogućiti da usvoje osnovna znanja iz oblasti koučing psihologije i istraže načine kako da ih primene u radnom i  privatnom kontekstu.

Trening „Koučing i emocionalna odgovornost”, koji se odvija tokom prvog dana škole, priznat od je od strane Internacionalnog udruženja za koučing psihologiju u Londonu, jedne od vodećih profesionalnih asocijacija za koučing psihologiju u svetu. Polaznici po završetku dobijaju međunarodno priznat sertifikat o pohađanju ovog treninga.

Kome je škola namenjena?


Letnja škola koučing psihologije usmerena je ka dve ciljne grupe. To su:

Poslovni ljudi, menadžeri, HR menadžeri i tim lideri koji žele da unaprede svoje poslovanje i veštine u radu sa drugima, kroz sticanje znanja iz primenjene psihologije. Koučing predstavlja važno oruđe poslovnog ponašanja, a poznavanje psihološke osnove ovog procesa je bitno kako bi koučing bio efektivan.

Psihoterapeuti, psiholozi, psihijatri, socijalni radnici, andragozi i pripadnici drugih pomagačkih profesija koji žele da prošire svoju praksu u korporativno i poslovno okruženje. Prilike za implementaciju psiholoških znanja u poslovni svet nesumnjivo postoje, ali da bi bile adekvatno iskorišćene neophodno je psihološke koncepte i metode prevesti na jezik poslovnog sveta.

Ključni elementi škole


 Mesto susreta primenjene psihologije i biznisa

 Prilika za menadžere i tim lidere da svoje veštine obogate psihološki utemeljenim metodama i tehnikama

 Prilika za pripadnike pomagačkih profesija da istraže načine kako da svoja znanja plasiraju u kontekst savremenog poslovanja

 Program vode eminentni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u psihoterapiji, koučingu i superviziji

 Predavanja i radionice koje će učesnicima omogućiti da se upoznaju sa različitim pristupima u primeni koučinga i ovladaju njihovim tehnikama

 Međunarodno priznat sertifikat o pohađanju treninga „Koučing i emocionalna odgovornost”

 Radni materijal sa preporukama za primenu naučenog

Benefiti:


Ako ste menadžer ili tim lider ovo je prilika za vas da ovladate novim alatima putem kojih ćete:

 Unaprediti svoje performanse

 Izgraditi koučing stil komunikacije u radu

 Unaprediti rad sa drugima

 Motivisati i inspirisati članove svog tima

Ako ste HR menadžer ovo je prilika da:

 Istražite načine kako da implementirate koučing u različite segmente svog rada

 Naučite kako da bolje komunicirate sa kolegama

 Ovladate alatima kojima možete unaprediti performanse svojih kolega

 Istražite načine za građenje koučing organizacione kulture unutar kompanije u kojoj radite

Ako ste psiholog, kouč, psihoterapeut ili pripadnik neke druge pomagačke profesije ovo je prilika da:

 Sistematizujete postojeća psihoterapijska/koučing znanja

 Bolje razumete svet biznisa i načine kako da psihološka znanja primenite u novom kontekstu

 Istražite načine kako se različiti psihoterapijski pravci mogu primeniti u koučing praksi

 Steknete uvid u osnovne principe Kognitivno Bihejvioralnog Koučinga i razmotrite načine njihove primene u svojoj praksi


Za prijave do 15. jula 2019, cena iznosi 190 EUR
Nakon 15. jula, cena pohađanja kompletnog programa: 260 EUR
Ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete samo nekim od treninga, radionica i predavanja, kontaktirajte nas na m.popic@koucingcentarsinergija.com.

PRIJAVITE SE!