Ana Aleksić

  /  Ana Aleksić

Ana Aleksić

Ana Aleksić, na poziciji Chief Transformation Officer u Adria Media Group, najvećoj medijskoj kući u Srbiji.
Po obrazovanju psiholog, sa dodatnim edukacijama iz različitih terapeutskih pravaca i coachinga i karijerom od 20 godina u istraživanju tržišta, marketingu, komunikacijama i medijima. U kompanijama u kojima je radila, ili radi, aktivno je učestvovala u osmišljavanju i sprovođenju različitih društveno odgovornih projekata. 
Ana je poslednjih 10 godina na liderskim pozicijama, usmerena na razvoj poslovanja, edukaciju, transformacione procese i stalni rad sa ljudima.