Kaja Damjanović

  /  Kaja Damjanović

Kaja Damjanović

Kaja Damnjanović je docent na Odeljenju za psihologiju, naučni saradnik Instituta za filozofiju i istraživač u Laboratoriji za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta Univerzteta u Beogradu. Po službenoj dužnosti čita o heuristikama, racionalnosti, kognitivnim iluzijama i teorijama dualnih procesa. Istraživački je usmerena na donošenje odluka i zaključivanje, a primenjeni, “životniji” aspekt njenih istraživanja jesu zdravstvene odluke pacijenata.