Marina Kreculj Pešić

  /  Marina Kreculj Pešić

Marina Kreculj Pešić

Marina je master psiholog, radno iskustvo je stekla u multinacionalnim kompanijama u internom HRu i kao HR  konsultant. Tokom više od 10 godina radnog iskustva u domenu ljudskih resursa, zaokružila je employee life cycle baveći se mapiranjem talenata, akvizicijom, selekcijom, razvojem kroz treninge i profesionalni koučing. Menadžersko iskustvo stekla je vodeći ekspertske HR timove. Praktičar je kognitivno-bihevioralnog pristupa i sertifikovani scrum master, u nastanku. Za sebe kaže da je pasionirani psiholog ali i preduzetnik u korporativnom okruženju. Marina je mama dva ‘naporna ali zabavna’ dečaka.