Aleksandra Stanojević

Aleksandra Stanojević letnja skola koucinga

Aleksandra Stanojević

Psihoterapeutkinja u Sinergija centru, master psihološkinja i RE&KBT psihoterapeutkinja pod supervizijom. Diplomirala sam na osnovnim i master studijama psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, smer klinička psihologija.

Trenutno me najviše zanimaju psihoterapijski rad i koučing psihologija u biznisu.

Obučena sam za rad sa mladima, na emocionalnim problemima i problemima sa ponašanjem. Među njima su anksiozna stanja, depresivna raspoloženja i stanja, problemi sa reakcijama besa, impulsivnost, problemi u porodičnim i partnerskim odnosima, problemi sa odlaganjem i niskim samopouzdanjem.

U radu najviše koristim metode iz kognitivno- bihejvioralnog pristupa u psihoterapiji, kao i znanja i tehnike iz trećeg talasa kognitivno-bihejvioralnih terapija – Acceptance and Commitment Therapy (ACT) i Compassion Focused Therapy (CFT).

Iskreno verujem u moć psihoterapije i brige o svom mentalnom zdravlju. U svom pristupu klijentima pomažem u tome da usvoje tehnike samoposmatranja i svesne promene mišljenja i ponašanja, sa ciljem da na kraju procesa oni postanu sami „svoj terapeut”.

Klijentima pomažem da uspostave bolju kontrolu nad onim na šta mogu da utiču kako bi što kvalitetnije živeli – promenili ono što mogu, prihvatili ono što ne mogu promeniti i razlikovali ove dve stvari. Moj moto u psihoterapijskom i koučing radu je: Ne možete promeniti druge. Možete promeniti sebe. Ali to onda menja sve.