Ana Perović

Letnja skola koucinga Ana Perović lsk

Ana Perović

U svom pristupu integrišem konstruktivizam, kao svoje primarno psihoterapijsko uporište, sa tehnikama iz mindfulness praksi, telesne psihoterapije i drugih humanističkih pravaca. Verujem da je svaki susret klijenta i psihoterapeuta jedinstven, kao i da je odnos koji gradimo u terapijskoj i koučing praksi jedan od najvažnijih resursa za promenu. Dosadašnji put doveo me je u kontakt s klijentima iz različitih kulturoloških pozadina što mi pomaže da očuvam radoznalost i senzibilisanost za različite kontekste. Kada se ne bavim individualnim i radom s parovima u svojoj privatnoj terapijskoj praksi, uživam da svoja znanja i veštine prenosim profesionalcima i timovima obučavajući ih da formiraju kvalitetnije odnose u svom profesionalnom i privatnom životu.