Anja Radoičić Vučićević

Anja Radoičić Vučićević

Nakon završenog ETF-a, radila sam kao programerka osam godina. Radeći u timovima shvatila sam da više
volim da radim sa ljudima nego sa kodom, kao i da više uživam kada se bavim organizacionim sistemima
nego softverskim. Zato sam 2015. godine upisala edukaciju iz transakcione analize i započela svoj put da
postanem psihoterapeutkinja.

U početku sam se fokusirala na rad sa ljudima u poslovnom kontekstu, kao što je preuzimanje liderske
pozicije, rad na asertivnosti, uspostavljanje zdravih granica u radnom okruženju. Vremenom je taj rad
otvarao neke dublje lične teme.