Dr. Oana David

Dr. Oana David

Vanredna sam profesorka na Odeljenju za kliničku psihologiju i psihoterapiju na Univerzitetu Babes-Bolyai, direktorka Klinike za psihologiju Babes-Bolyai-PsiTech i DATA Lab. Doktorirala sam na BBU 2011. na naučno dokazanim programima roditeljstva za tretiranje poremećaja u ponašanju dece.

Moje istraživanje fokusirano je na efikasnost tehnološki zasnovanih alata za prevenciju emocionalnih poremećaja kod mladih i upravljanje stresom kod odraslih. Dodeljene su mi četiri glavne istraživačke stipendije, na osnovu kojih sam razvila sledeće alate zasnovane na terapijskoj tehnologiji: terapijsku igru REThink, aplikaciju PsyPills za upravljanje stresom, online program racionalnog i pozitivnog roditeljstva i roboRETman terapeutski mehatronski uređaj za podučavanje emocionalnih veština kod dece.

Ja sam klinička psihološkinja i akreditovana praktičarka i supervizorka KBT-a, članica Evropske asocijacije bihejvioralnih i kognitivnih terapija, predsednica i osnivačica Međunarodne asocijacije kognitivno bihejvioralnog koučinga i članica odbora Međunarodnog centra za istraživanje koučing psihologije u Velikoj Britaniji. Takođe sam glavna urednica časopisa Psihoterapije zasnovane na dokazima i članica uredničkog odbora časopisa za Racionalno emotivne i kognitivno bihejvioralne terapije.