Dragana Jelić

Letnja skola koucinga Dragana Jelić

Dragana Jelić

Kao HR konsultant u TIM Centru se skoro 10 godina bavim razvojem grupa i pojedinaca, najviše kroz treninge i individualni i timski koučing. Psiholog sam i trenutno završavam rad na doktorskoj disertaciji na temu mentalnog zdravlja na radu. Angažovana sam kao asistent na Odseku za psihologiju, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na predmetima iz industrijsko-organizacijske psihologije. Kombinujući dve velike strasti, nauku i praksu, trudim se da razumem i primenjujem savremena psihološka saznanja u svakodnevnom funkcionisanju.