Ivana Karanović

Letnja skola koucinga Ivana Karanovic

Ivana Karanović

Vodim projekte obuke i razvoja u okviru Karanović & Partners tima, gde sam pre svega nadležna za kreiranje strategije i planova treninga u oblastima pravnih i poslovnih veština, kao i za organizaciju internih razvojnih programa za advokate svih senioriteta i timove poslovne podrške.

Rukovodim i Akademijom, edukativnim programom specijalno kreiranim za internu obuku i razvoj svih članova tima. Sa iskusnijim i talentovanim pravnicima, stručnjacima za ljudske resurse i drugim predavačima iz regiona, Akademija nudi radionice i obuke čiji je cilj dalje usavršavanje pravnih, poslovnih, komunikacionih i komercijalnih veština. Takođe, vodim i program za pripravnike “k/andidat”, koji talentovanim početnicima pruža mogućnost da se razviju u uspešne advokate.

 

Pored gore pomenutih aktivnosti, još se izdvajaju programi koji su razvijani dugi niz godina i svake godine
revidirani i unapređivani:

  • Star Track – program podrške članovima tima planiranih za promociju,
  • Interni coaching,
  • Leading Edge – leadership program,
  • Generating Future – program u okviru kog mladi advokati mogu da predlože ideje za strateške
    projekte kancelarije.

Takođe, učestvovala sam kao koautor u izradi IP vodiča – Zakon k/reativnosti, besplatnog edukativnog vodiča za mlade umetnike, naučnike i druge stvaraoce. Pored toga, bila sam i deo tima koji je dobio prestižnu Stanton Chase nagradu u oblasti Strongest Commitment for Talent Management za 2018. i 2019 godinu.

Diplomirala sam na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1998. godine, a master studije sam završila na Pravnom fakultetu Univerziteta Tulane u Nju Orleansu, SAD. Član sam Advokatske komore Beograda i Advokatske komore Njujorka, kao i Međunarodne advokatske komore.

Volim da putujem i uživam u dobroj fotografiji i dizajnu.