Kaja Damnjanović

Kaja Damnjanović Letnja skola koucinga

Kaja Damnjanović

Radim na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u više uloga: predajem na Odeljenju za psihologiju na sva tri nivoa akademskih studija, istraživanja sprovodim u Laboratoriji za eksperimentalnu psihologiju, a čitam, slušam i analiziram u okviru Instituta za filozofiju. Najviše se bavim temama koje se tiču kognicije (od životinjske, preko ljudske, do mašinske), odnosno mozga i uma. Normalnim jezikom rečeno, istražujem ljudsko mišljenje kao univerzalnu psihičku funkciju, koju imaju ama baš svi pripadnici naše vrste, oduvek i zauvek. Istražujem i kognitivne pristrasnosti, heuristike i intuiciju kao i racionalnost ljudskog mišljenja, o čemu sam napisala naučnu monografiju, tj. knjigu, čiji je naslov atraktivniji i lakši od sadržaja: „Šta pije krava? Psihologija racionalnog mišljenja”. Moja dva poslovna načela koja bih u ovoj prilici izdvojila su: 1) grupa je uvek pametnija od svog najpametnijeg člana, i 2) naučni radnici su javni službenici koji treba da objašnjavaju svoj rad, i za taj deo, tj. za komunikaciju sa javnošću i promociju savremene psihologije, koleginice i kolege iz Društva psihologa Srbije su me nagradile 2022. godine.