Marija Branković

Marija Brankovic Letnja skola koucinga

Marija Branković

Moje ime je Marija Branković, ja sam psihološkinja. Radim kao naučna saradnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju i vanredna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Bavim se istraživanjima u oblasti socijane i političke psihologije, a naročito me zanimaju psihologija odnosa ljudi i ostalih životinja, socijalne identifikacije i njihove psihološke osnove, pre svega u post-konfliktnim regionima, kao i psihološke osnove i posledice iracionalnih uverenja. U prethodnoj godini imenovana sam za ambasadorku Evropske asocijacije za socijalnu psihologiju, sa ciljem da proširim uvide o koristima socijalne psihologije i doprinesem daljim evropskim integracijama regiona južne i istočne Evrope. Moj credo je društveno-angažovana nauka i napor da se naučni uvidi primene u kreiranju društva za dobrobiti ljudi i ostalih životinja, kao i životne sredine.