Milan Damjanac

Milan Damjanac Letnja skola koucinga

Milan Damjanac

Nakon studija filozofije, upisujem i završavam socijalni rad i master iz obrazovanja.

Pored toga, završio sam i edukaciju iz oblasti konstruktivističke psihoterapije, tako da sam nosilac nacionalnog i evropskog sertifikata za psihoterapiju.

Završiosam i edukaciju iz egzistencijalnog savetovanja i postao član Britanske terapijske asocijacije (National UK Therapist Register- SFTR) i Evropske asocijacije za savetovanje (EAC), a nakon toga sam stekao i sertifikat filozofskog praktičara i savetnika pod okriljem Američkog društva za filozofsku praksu (American philosophical practitioners association- APPA). Bavim se individualnom i grupnom psihoterapijom i stručnim edukacijama od 2014.godine.

Radim kao edukator i supervizor budućih konstruktivističkih terapeuta i savetnika.