Milica Novkov

Milica Novkov

Direktorka sam i osnivač konsultantske kuće TIM Centra, osnovane 2005. u Novom Sadu.

Posedujem desetogodišnje iskustvo u individualnom i timskom coachingu, sa zaposlenima svih nivoa i različitih vrsta delatnosti.

Sertifikovani sam trener sa preko petnaest godina iskustva u vođenju treninga iz oblasti: komunikacija, upravljanje stresom, emocionalne kompetencije, liderske veštine, timski rad, radna efikasnost, motivacija.

Diplomirala sam psihologiju na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu, posedujem zvanje REBT psihoterapeuta u okviru Albert Elis Institut-a New York . Zvanje trener dobila sam u okviru univerzitetskih studija “Leadership and Development”, Fakulteta za edukaciju i komunikaciju,Švedska.

Značajna iskustva sam stekla u nevladinom sektoru gde sam realizovala i učestvovala u projektima podrške mladima, unapređenju mentalnog zdravlja i razvoju civilnog društva. Tokom svog dugogodišnjeg rada, koordinisala sam i organizovala sam veliki broj međunarodnih projekata i konferencija.

Koristim integrativni pristup, pa tako pored znanja iz psihologije i menadžmenta,u rad uključujem i znanja stečena na velikom broju stručnih edukacija, kao i iskustva instuktorke joge, individualne meditacije, mentorke i preduzetnice.