Mina Hagen

Mina Hagen Letnja skola koucinga

Mina Hagen

Zaposlena sam na Fakultetu za medije i komunikacije gde predajem Psihometriju (način konstrukcije psiholoških testova) i Psihologiju inteligencije i kreativnosti. Takođe poslednjih 15 godina bavim se psihološkim savetovanjem u okviru privatne prakse. Kreativnost je oblast kojom se bavim poslednjih 10 godina i na kojoj sam i doktorirala. Konkretno proučavam vezu između kreativnosti i mentalnog zdravlja – koliko ima istine u mitu o ludom geniju, kao i načinima na koje procenjujemo kreativnost i kakve predrasude imamo o tome ko su kreativne osobe.

Kako je kreativnost procenjena kao ključna kompetenca koju osobe iz korporativnog sveta treba da poseduju (IBM studija sa 1500 CEO), ali i sve ostale (OECD 2030 learning compass; UN 2030 Agenda for Sustainable Development) rezultate svog naučnog rada primenjujem i u praksi. Sarađujem sa organizacijama i pojedincima koji žele da procene svoju kreativnost i zajednički tragamo za načinima kako da ostvare svoj puni kreativni potencijal.