Mina Hagen

Mina Hagen

Predajem na FMK na odeljenju za psihologiju. Sa grupom kolega osnovala sam grupu TU SMO Balkan za besplatnu online psihološku podršku tokom pandemije.

Suosnivačica sam i suvlasnica aplikacije za psihološko savetovanje i podršku Project U.