Simona Žikić

Simona Žikić Letnja skola koucinga

Simona Žikić

Moje ime je Simona Žikić. Završila sam osnovne i master studije komunikacija u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Aspekti komunikacije u savremenom timskom liderstvu” odbranilasam na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Pored formalnog obrazovanja, obučavana sam za rad u oblasti internih i eksternih komunikacija u zemlji i inostranstvu. Usavršavala sam se za trenera i savetnika u multinacionalnim kompanijama.

Priredila sam nekoliko naučnih radova i zbornika, ali i priručnika iz oblasti poslovnih komunikacija, strateškog planiranja, odnosa sa javnošću, liderstva i uticaja tehnologije na društvo. Liderka sam mnogobrojnih projekata, kako naučnih tako primenjenih. Pokrenula sam veliki broj humanitarnih kampanja u kojima i danas aktivno učestvujem. Na Fakultetu za medije i komunikacije zaposlena kao sam kao prodekanka i profesorka u oblasti komunikacija, ali i kao PR i marketing menadžerka. Na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu angažovana sam kao naučna saradnica u okviru Laboratorije za digitalno društvo. U Forumu mladih sa invaliditetom vodim komunikaciju aktivnosti Foruma. U okviru programa Link grupe držim obuke i treninge u oblasti primenjenih komunikacija, liderstva i marketinga.