Agenda

KOGNITIVNO BIHEJVIORALNI KOUČING I AGILNOST

Master class iz Kognitivno bihejvioralnog koučinga

7. septembar u 12h, ZOOM platforma
Principi i tehnike KBKa
KBK kao modalitet za jačanje rezilijentnosti u vreme velikih promena
KBK i agilnost
Predstavljanje Nacionalnog udruženja za KBK i procesa sticanja zvanja pridruženog KBK praktičara Internacionalnog udruženja za KBK

Učesnice:

Mia Popić, Koučing centar Sinergija
Anja Radoičić Vučićević, Koučing centar Sinergija

NOVA NORMALA IZ PSIHOLOŠKOG I BIZNIS UGLA

Nova normala iz psihološkog ugla

8. septembar u 12h, ZOOM platforma
Nova normala – nešto što nam se dešava ili što kreiramo
Kako smo se osećali za vreme korone i šta nas čeka u novoj normali kada govorimo o mentalnom zdravlju
Šta smo naučili o brizi o mentalnom zdravlju u doba korone

 

Učesnici:
Mia Popić, Koučing centar Sinergija
Iva Branković, Fakultet za medije i komunikaciju
dr Tijana Mirović, Psihološko savetovalište Mozaik
dr Kaja Damjanović, Filozofski fakultet
dr Aleksandar Baucal, Filozofski fakultet

Nova normala iz biznis ugla - šta je i kako se spremiti za nju?

9. septembar u 12h, ZOOM platforma
Liderstvo posle korone – kako će se menjati liderske prakse nakon korone?
Briga o zaposlenima – nova normala u biznisu
Employer branding – zaposleni kao ambasadori brenda u vreme velikih promena

 

Učesnice:
Jelena Vasić Uzelac, New Startegy
Milica Novkov, Tim centar
Marina Kreculj Pešić, Assert International
Nikola Milosavljević, Adecco

NOVA NORMALA U RAZLIČITIM SEKTORIMA I TRANSFORMACIJA POSLOVNIH MODELA

Transformacija poslovnih modela u vreme velikih promena

10. septembar u 12h, ZOOM platforma
Transformacija poslovnih modela = Transformacija ljudi (Kakva podrška je potrebna ljudima u toku prilagođavanja na promene i da li od toga zavisi uspeh transformacije)
Da li je sve ono što smo pokazali da možemo tokom pandemije nešto što ćemo zadržati ili se već polako vraćamo na stare načine i zašto
Zašto je važno da smo fleksibilni i da se brzo adaptiramo na novonastale okolnosti npr. da promenimo prirodu poslovanja i delatnost
Zašto je važno da negujemo samostalnost i autonomnost na poslu

 

Učesnice:
Mia Popić, Koučing centar Sinergija
Anja Radoičić Vučićević, Koučing centar Sinergija
Ana Aleksić, Adria Media
Sandra Nešić, ICT Hub
Marija Pavić, H.art

Interna komunikacija u uspostavljanju nove normale

11. septembar u 12h, ZOOM platforma
Interna komunikacija – razgovor sa sobom, a onda sa svojim timom
Radikalna iskrenost kao princip komunikacije
Velike odluke u vreme sveopšte nesigurnosti i kako živeti sa njima

 

Učesnice:
Mia Popić, Koučing centar Sinergija
Tamara Kojić, Mokrin house
Marija Blesać, Nordeus
Ivana Todorović, OTP banka

Nova normala u HR-u

14. septembar u 12h, ZOOM platforma
Koliko je agilnost HR-a važna u uspostavljanju nove organizacione normale?
Agilni HR – alati ili mindset?
HR – spoljni saradnik ili ravnopravni partner u kreiranju nove poslovne normale?
Često postavljamo pitanja šta biznis očekuje od HR-a, mi pitamo šta HR očekuje od biznisa!

 

Učesnici:
Mia Popić, Koučing centar Sinergija
Anja Radoičić Vučićević, Koučing centar Sinergija
Sanja Nonković, Nordeus
Nikola Ilijin, Microsoft

MEHANIZMI PODRŠKE U NOVOJ NORMALI

Nova normala koučinga

15. septembar u 12h, ZOOM platforma
Kako će se koučing usluge menjati sa poslovnim promenama nakon Covid19?
Šta su snage različitih koučing modaliteta i kako mogu da odgovore na nove potrebe?
Samorefleksija – must have alat svakog kouča koji prilagođava rad novim izazovima

 

Učesnice:
Mia Popić, Koučing centar Sinergija
Maja Gabrijan, Akademija za executive coaching
Ivanka Novaković, ProConsulting

Građenje psihološke bezbednosti unutar organizacije

16. septembar u 12h, ZOOM platforma
Šta je psihološka bezbednost na poslu i zašto je presudno važna u vreme velikih promena?
Načini kreiranja psihološki bezbedne atmosfere u organizaciji
Građenje psihološke bezbednosti unutar tima – iskustva iz Microsofta

 

Učesnici:
Mia Popić, Koučing centar Sinergija
Branko Vukovac, Infostud
Tamara Letić, Microsoft
Zoja Stojković, Nordeus