Program

Psihologija nove normale

Opis programa

Letnja škola koučing psihologije predstavlja mesto susreta primenjene psihologije i biznisa. Ove godine organizujemo je po treći put sa željom da istražimo psihologiju nove normale.

Kriza sa kojom smo se suočili u proteklih nekoliko meseci dovela je do značajnih promena u našim životima, kako na poslovnom tako i na privatnom planu. Često smo bili u prilici da čujemo izjave da su različite kompanije i pojedinici ovu krizu pretvorili u šansu.

Psihologija kriza zaista polazi od pretpostavke da je svaka kriza šansa i prilika za uspostavljanje novog pogleda na život i rad. Ipak, ono što ne čujemo često je da je svaka kriza ujedno prilika za nazadovanje i vraćanje na prethodno status quo stanje. Da li ćemo u krizi biti inovativni ili nastojati vratiti se starim poznatim modelima zavisi od brojnih psiholoških mehanizama koje kako pojedinci tako i organizacije mogu identifikovati i razvijati.

Cilj Letnje škole koučing psihologije je da iz različitih uglova, oslanjajući se na psihološka znanja i koučing modele, identifikujemo razmišljanja i prakse koje podstiču inovativnost, rezilijentnost i proaktivnost i vode korišćenju krize kao šanse za razvoj.

Nastojaćemo da odgovorimo na sledeća pitanja:

  • Šta je to nova normala?
  • Na koji način ljudi konstruišu novu normalu?
  • Koje prakse su implementirane kao odgovor na krizu i da li su tu da ostanu?
  • Šta smo naučili iz krize i koje lekcije želimo da ponesemo sa sobom?
  • Koje su to osobine pojedinaca i organizacija koje je neophodno imati da bi se na adekvatan način nosili sa velikim promenama?
  • Kako će se menjati poslovni modeli, koučing modaliteti, marketing, HR, interna komunikacija, liderske prakse u skladu sa novom normalom?

I što je najvažnije, nastojaćemo na sva ova pitanja da odgovorimo iz ugla primenjene psihologije. Osvrnućeno se na psihološka znanja i koučing prakse koje mogu da nam pomognu da  agilno uspostavimo novu normalu.

Kome je program namenjen

Program je namenjen ljudima iz sveta biznisa koji žele da se agilno, rezilijentno i proaktivno uhvate u koštac sa izazovima koje donosi nova normala.

Program je takođe pogodan za psihologe, koučeve, HR-ove koji žele da istraže inovativne načine pružanja usluga u novom poslovnom poretku.

Gde se program održava?

Na zoom platformi.