Mia Popić

  /  Mia Popić

Mia Popić

Mia je po zanimanju koučing psiholog i psihoterapeut. Trenutno pohađa doktorske studije u okviru kojih se specijalizuje za primenu Kognitivno Bihejvioralnog Koučinga. Već skoro deset godina se bavi psihoterapijom i koučingom, a sertifikat za primenu REBT (Racionalno Emotivno Bihejvioralne Terapije) dobila je od REBT centra – pridružnice Instituta Albert Elis iz Njujorka. Poseduje Nacionalni sertifikat za primenu psihoterapije. Svoje koučing veštine usavršavala je u Centru za koučing u Londonu.

Ima bogato iskustvo u sprovođenju koučing programa iz oblasti komunikacijskih i prezentacijskih veština, prevladavanja straha od javnog nastupa, upravljanja stresom i liderskih veština.Kao kouč i edukator bila je u prilici da sarađuje sa sledećim kompanijama: Nordeus, Reiffesein, Intesa, Coca cola, msg global, msg netconomy, Addiko, Roche, Bosh, Sber banka, City Facility, Heineken, Hotel Mona, Sirogojno, Textil i mnogi drugi. Koučing javnog nastupa razvijala je kao svoju posebnu ekspertizu pripremajući javne ličnosti, rukovodioce mnogobrojnih domaćih i stranih kompanija kao i ljude iz sveta politike. Član je Društva psihologa, Udruženja društava psihoterapeuta Srbije i Internacionalnog udruženja za koučing psihologiju u Londonu.