Tamara Kojić

  /  Tamara Kojić

Tamara Kojić

Tamara Kojić je direktorka Mokrin House-a, ruralnog coworking i coliving prostora na severu Banata. Realizovala je humanitarnu inicijativu Kilometar kose, pokrenula jedini Rok kamp za devojčice u regionu i vodila Chateau de la Salle u Francuskoj, projekat oživljavanja napuštenog burgundskog dvorca. Svojim radom i aktivizmom se fokusira na rad sa mladima u kom im obezbeđuje podršku i znanja koja su njoj falila u prošlosti, a ujedno radi na aktivnom približavanju onoga što sebi i svojoj zajednici želi u budućnosti.