Tijana Mirović

  /  Tijana Mirović

Tijana Mirović

Tijana Mirović je doktor psiholoških nаukа, akreditovani Shema terapeut (naprednog nivoa), trener i supervizor, kao i Racionalno-Emotivno Bihejvioralni psihoterapeut (Associate Fellow of Albert Ellis Institute) i Sistemski porodični psihoterapeut. Do 2019. je bila zaposlena kao vanredni profesor zа užu nаučnu oblаst psihologije nа Fаkultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a od 2009. radi kao psihoterapeut i vodi psihološko savetovalište „Mozaik“ (Beograd) čiji je osnivač. Dr Mirović je 2016. godine osnovala Centar za Shema terapiju Beograd (prvi akreditovani trening centar za shema terapiju u regionu) i od tada drži akreditovane edukacije i supervizije u Srbiji, Grčkoj, Bugarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori. Pored toga, Tijana je i autor / koautor tri knjige, pet poglavlja u knjigama i brojnih naučnih radova na temu shema terapije i traume.