Iva Branković

Iva Branković letnja skola koucinga

Iva Branković

Sistemsko porodična psihoterapeutkinja.

Završavam doktorske studije iz politikologije na smeru socijalne politike i socijalnog rada. Radim i kao asistentkinja na FMK.

U Sinergiji se bavim porodičnom psihoterapijom, sistemskim timskim koučingom i gostujući sam predavač na temu supervizije, kritičkog mišljenja i refleksivne prakse na naprednom nivou edukacije iz Kognitivno bihejvioralnog koučinga.

Imam nacionalni sertifikat za psihoterapiju Saveza društava psihoterapeuta Srbije i sertifikat za primenu Sistemskog i timskog koučinga.

Centralna tema mog rada je pomaganje pojedincima i timovima da unaprede svoje odnose i tako budu bolji u onome što rade.

Do sada sam bila psihoterapeutkinja velikom broju pojedinaca, porodica i parova koji su želeli da prevaziđu ono što ih sprečava da funkcionišu onako kako žele.

Tema koju posebno volim je upravljanje stresom na poslu i do sada sam delila svoja znanja sa mnogim zaposlenima, menadžerima i tim liderima. Autorka sam preventivnih programa o tome kako prevazići stres i sprečiti profesionalno sagorevanje.