Iva Branković

Iva Branković letnja skola koucinga

Iva Branković

Iva Branković je sistemsko porodična psihoterapeutkinja.

Završava doktorske studije iz politikologije na smeru socijalne politike i socijalnog rada. Radi i kao asistentkinja na FMK.

U Sinergiji se bavi porodičnom psihoterapijom, sistemskim timskim koučingom i gostujući je predavač na temu supervizije, kritičkog mišljenja i refleksivne prakse na naprednom nivou edukacije iz Kognitivno bihejvioralnog koučinga.

Ima nacionalni sertifikat za psihoterapiju Saveza društava psihoterapeuta Srbije i sertifikat za primenu Sistemskog i timskog koučinga.

Centralna tema njenog rada je pomaganje pojedincima i timovima da unaprede svoje odnose i tako budu bolji u onome što rade.