Ivana Vlaški

Ivana Vlaški predavac

Ivana Vlaški

Ivana je diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, na katedri hispanske lingvistike i hispanskih književnosti. Deset godina radnog iskustva stekla je u domenu komunikacija, marketinga i upravljanju ljudskim resursima. U roli eksperta za učenje i razvoj, uživa radeći u timu kompanije CETIN, koji čini 320 ljudi, na prvoj liniji upravljanja i održavanja moderne, sigurne i kvalitetne telekomunikacione mreže. Ponosna je na kreiranje programa prakse CETIN Pioneers, koja na autentičan način dočarava studentima telekomunikacija stvarne inženjerske zadatke. Veruje u to da je organizacija onoliko dobra, koliko su harmonizovani interesi ljudi i same organizacije, jer su ljudi stvaralačka i pokretačka snaga. Dobri odnosi, a potom, zadaci.