Slađana Đorđević

Letnja skola koucinga Sladjana Djordjević

Slađana Đorđević

Master kliničke psihologije, telesni psihoterapeut u privatnoj praksi u Beogradu. Nosilac Nacionalnog i Evropskog sertifikata za psihoterapiju (ECP).

Član Veća Evropske Asocijacije za Telesnu Psihoterapiju (EABP).

U svom petnaestogodišnjem radu sa klijentima u individualnom i grupnom setingu integrišem principe telesne, geštalt psihoterapije, i drugih humanističkih pravaca. Osnivač sam Telesno-Psihoterapijskog Centra u okviru kojeg sam autor, predavač i voditelj seminara, edukacija i radionica za širu i stručnu javnost iz oblasti psihologije i psihoterapije. Održala sam više desetina prezentacija na nacionalnim i internacionalnim stručnim skupovima na teme iz oblasti telesne prihoterapije, ranog razvoja i rada sa traumama. Koautor sam mnogobrojih članaka u stručnim publikacijama i knjigama na srpskom i engleskom jeziku.