Teodora Denčić

Teodora Dencic

Teodora Denčić

Teodora Denčić je psihološkinja na edukaciji za psihoterapeuta u oblasti psihodrame.

Dosadašnje iskustvo je najvećim delom stekla u nevladinim organizacijama u Beogradu i Bolonji, kroz različite projekte, treninge i radioničarski rad sa mladima u regionalnom i internacionalnom kontekstu. Ipak, prve korake naučila je vodeći klub studenata psihologije, a najveće volontirajući u Zvečanskoj kao i u organizaciji filmskih festivala i predstava.

Kako su teme diskriminacije, nasilja i rodne nejednakosti bile fokus njenih prvih susreta sa radionicama tokom srednje škole, to je značajno uticalo da formira svoj odnos prema aktivizmu koji danas smatra velikim delom svog profesionalnog i ličnog identiteta, a posebno uživa kada aktivizam dobije formu umetnosti.

U Sinergiji, kao Gen Z u timu, najviše radi ono što najviše voli, Mia je to nazvala “kreativni poslovi”. Drugim rečima, tu je za pisanje, dizajn, kampanje, a takođe i za komunikaciju i organizaciju događaja i edukacija.

Pored toga, bavi se fotografijom i crtanjem, a imala je i tu čast da u ovim oblastima osvaja njoj veoma drage nagrade.