Dr. Tijana Mirović

Dr. Tijana Mirović

Doktorka sam psiholoških nаukа, sertifikovana Shema terapeutkinja naprednog nivoa, edukatorka i supervizorka; Racionalno emotivno bihejvioralna psihoterapeutkinja (Associate Fellow of Albert Ellis Institute) i Sistemsko porodična psihoterapeutkinja.

Osnovala sam Psihološko savetovalište „Mozaik“ (Beograd) gde od 2009. radim kao direktorka programa, psihoterapeutkinja, edukatorka, medijatorka i glavna i odgovorna urednica publikacija koje izdaju Mozaik i Centar za shema terapiju Beograd (koji sam takođe osnovala). U okviru Centra za Shema terapiju Beograd (prvog akreditovanog i međunarodno priznatog trening centra za shema terapiju u regionu), od 2016. radim kao direktorka, direktorka programa, edukatorka i supervizorka, držeći edukacije i supervizije u Srbiji, Grčkoj, Bugarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori. U okviru međunarodnog društva za shema terapiju (International Society of Schema Therapy) radim na poziciji Nacionalnog i regionalnog koordinatora za sertifikaciju (National and Regional Certification Coordinator) kao i člana Odbora za razvoj veština kod supervizora (Supervisor Skills Development Committee). Do 2019. sam bila zaposlena i kao vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde sam uz ostale predmete, predavala i predmet Psihološki aspekti pripreme za javni nastup.

Pored akademskog i psihoterapijskog rada, radila sam i na različitim NVO projektima posvećenim radu sa izbeglicama i socijalno ugroženim kategorijama sa područja Srbije. Objavila sam tri knjige i preko 30 nаučnih rаdovа iz oblasti psihologije, psihoterapije i koučinga.