Tijana Mirović

Tijana Mirović

Tijana Mirović

Tijana Mirović je doktor psiholoških nauka, sertifikovana Shema terapeutkinja naprednog nivoa, edukatorka i supervizorka; Racionalno-emotivno-bihejvioralni psihoterapeutkinja (Associate Fellow of Albert Ellis Institute) i Sistemska porodična psihoterapeutkinja.

Dr Mirović je do 2019. radila kao vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, sa koga odlazi kako bi se u potpunosti posvetila privatnoj praksi koju je pokrenula još 2009. godine. Dr Mirović je tada u Beogradu osnovala Psihološko savetovalište „Mozaik“ u kome i danas radi kao psihoterapeutkinja i glavna i dgovorna urednica publikacija koje izdaju Mozaik i Centar za shema terapiju Beograd (čiji je takođe osnivač). U okviru Centra za Shema terapiju Beograd (jedinog akreditovanog i međunarodno priznatog trening centra za shema terapiju u regionu), dr Mirović od 2016. radi kao direktorka programa, edukatorka i supervizorka, držeći edukacije i supervizije u zemljama bivše Jugoslavije, Grčkoj, Bugarskoj, Siriji i Egiptu. U okviru međunarodnog društva za shema terapiju (International Society of Schema Therapy) radi na poziciji Nacionalnog i regionalnog koordinatora za sertifikaciju kao i člana Odbora za razvoj veština kod supervizora, Odbora za osiguranje kvaliteta edukacija i  Odbora za razvoj (nove) studije slučaja.

Pored akademskog i psihoterapijskog rada, dr Mirović se od 1997. bavi i društvenim aktivizmom u oblasti mentalnog zdravlja, kako kroz sopstvene inicijative i projekte, tako i kroz saradnju sa brojnim organizacijama iz regiona. Dr Mirović je idejni tvorac i pokretač projekta „Trauma – naša priča“, a potom i Regionalne Asocijacije za Stres i Traumu (NAŠ RAST). Ona je autorka i voditeljka serijala „Heroji traume“ i „ZOOMiranje traume“, kao i autorka / koautorka kartica za shema terapiju, tri knjige, sedam poglavlja u knjigama i brojnih naučnih radova na temu psihoterapije i traume.

Dobitnica je nagrade „dr Vladeta Jerotić“ za razvoj psihoterapije, koju dodeljuje Savez Društava Psihoterapeuta Srbije.